Evidence osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek komcentra.cz

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvod

Společnost KOMCENTRA s.r.o., IČO: 41186991, se sídlem Dejvická 574/33, 160 00 Praha 6, (dále jen „Společnost“ nebo „my“), jako správce osobních údajů, tímto informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a o právech, které jim přísluší.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Tyto údaje zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu a zprávu, kterou nám zašlete.

3. Účely zpracování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

  • komunikace s vámi v reakci na vaše dotazy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře;
  • zlepšení našich služeb a obsahu webových stránek.

4. Právní základ zpracování

Zpracování vašich osobních údajů je prováděno na základě vašeho výslovného souhlasu, který nám poskytujete odesláním kontaktního formuláře.

5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi, které nám pomáhají provozovat naši webovou stránku a komunikační služby. Zajišťujeme, aby tyto společnosti dodržovaly ochranu dat stejně přísně jako my.

6. Doba uchování údajů

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení vašich dotazů a po dobu maximálně 1 rok, pokud nebudou vaše údaje potřebné déle pro plnění právních povinností nebo pro řešení případných sporů.

7. Vaše práva

Máte právo:

  • požadovat přístup k vašim osobním údajům,
  • požadovat opravu nebo smazání vašich osobních údajů,
  • požadovat omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • požadovat přenositelnost údajů,
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů.

Pro uplatnění těchto práv, nebo pokud máte jakékoliv dotazy či obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na komcentra@komcentra.cz .

8. Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy.

9. Bezpečnost osobních údajů

Přijímáme všechna přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů.

10. Změny prohlášení

Toto prohlášení může být pravidelně aktualizováno. Nejnovější verzi naleznete vždy na této stránce.

Datum poslední aktualizace: 04.06.2024