Milníky vývoje společnosti

Historie společnosti KOMCENTRA

2020 - 2022

PŘEVOZNÍ OPERAČNÍ STŘEDISKA POLICIE ČR

 • Dodávka 19 kusů převozních operačních středisek v kufrovém provedení.

2021

INFORMAČNÍ SYSTÉM OPERAČNÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY

 • Začátkem roku 2021 byl spuštěn nový informační systém Celní správy České republiky IS OPERA. Společnost KOMCENTRA s.r.o. realizovala modernizaci Operačního centra GŘC návrhem možných optimalizací v oblasti informačních technologií, zajištěním dodávky systému integrace komunikací a navržením i realizací nového informačního systému se zaměřením na operační řízení.

2013 - 2017

REALIZACE PROJEKTU „TECHNOLOGIE PRO OPERAČNÍ ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH STŘEDISEK POLICIE ČR A NAPOJENÍ NA NÁRODNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM IZS ČR"

 • Realizace projektu „Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení na Národní informační systém IZS ČR".
 • Integrace systému PCO firmy Fides do systému operačního řízení PČR.
 • Zahájení vývojových prací na projektu výstavby mobilního operačního střediska KŘ PČR.
 • Napojení operačních středisek Policie ČR na Národní informační systém IZS (NIS IZS) ČR.
 • Vybudování devíti operačních středisek pro útvary Police ČR s celorepublikovou působností.
 • Přechod posledního ze systému operačního řízení Maják na systém Jitka u Policie ČR Moravskoslezského kraje.

2012 - 2015

MODERNIZACE TECHNOLOGIÍ DISPEČERSKÝCH PRACOVIŠŤ ZZS

 • Modernizace technologií dispečerských pracovišť ZZS nové generace.
 • Získání Zlatého certifikátu za ucelené řady certifikovaných systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti informací.

2011

CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI DLE ISO STANDARDŮ

 • Získání certifikátů ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001.
 • Obdržení plakety policejního prezidenta za dlouhodobou a významnou spolupráci s Policií ČR v oblasti plnění dodávek zboží a služeb důležitých k zabezpečení akceschopnosti v oblasti operačního řízení.

2008

INTEGRACE LOKALIZACE VOLAJÍCÍHO PRO LINKU 158

 • První integrovaná lokalizace volajícího 158 v sítích mobilních operátorů.
 • Celkem vybudováno 106 operačních středisek IZS.

2006

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU CHORIST V RÁMCI EU

 • Účast na projektu CHORIST v rámci 6.rámcového programu vědy a výzkumu EU.

2003

INTEGRACE RADIOVÉ SÍTĚ MATRA/PEGAS

 • Hromadné nasazování integračního rozhraní radiokomunikačního systému Matra/PEGAS.

2000

PŘIPOJENÍ K TETRAPOL FORUM

 • Člen skupiny TETRAPOL Forum.

1999

ZMĚNA OBCHODNÍHO NÁZVU SPOLEČNOSTI

 • Změna názvu firmy na KOMCENTRA s.r.o.

1997

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU MATRA/PEGAS

 • Projekt PEGAS (Matra).
 • Počátek spolupráce s firmou Matra Nortel (dnes Airbus).
 • Integrace rádiového systému PEGAS třídy TETRAPOL do operačního řízení Policie ČR.
 • Vlastní vývoj a výroba komponent k řízení radioprovozu operačních středisek.
 • Integrace komunikací řídících a dispečerských pracovišť.
 • Nasazení systému DISPEČER-Maják158 na jednotlivých Okresních ředitelstvích Policie ČR.

1995

VYTVOŘENÍ A NASAZENÍ SYSTÉMU MAJÁK

 • Změna názvu na KREUTLER s.r.o.
 • Vlastní vývoj systémů operačního řízení Maják150, Maják155, Maják158.
 • První střediska HZS Hradec Králové, ZZS Hradec Králové.

1991

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

 • Založena MK-Beteiligungsgesellschaft s.r.o.
 • Prodej, montáž a servis záznamových zařízení KREUTLER GmbH.
 • Elektronické zabezpečení objektů a realizace kamerových systémů.