INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM

SYSTÉM PRO PODPORU OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ

Základní charakteristiky

  • Distribuované softwarové řešení pro podporu operačního řízení a správu a řízení incidentů.
  • Robustní aplikační jádro založené na vlastní datové sběrnici.
  • Optimalizováno pro práci v reálném čase, odolnosti proti výpadkům a pro nepřetržitý provoz.
  • Možnost integrace systémů zákazníka a využívání jejich dat v INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM.
  • Vícečetné zabezpečení dat a datové komunikace.
  • Koordinace a řízení Sil a Prostředků.
  • Modifikovatelné intuitivní uživatelské rozhraní včetně mapového klienta.
  • Řada vestavěných funkcí pro zjednodušení práce operačních pracovníků.

INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM (IMS)

INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM (IMS) je produkt pro podporu operačního řízení (Command & Control) bezpečnostních složek. Je vyvinutý na základě dvaceti let zkušeností v této oblasti. Jde o distribuovaný bezpečnostní systém využívající robustní aplikační jádro, integrace systémů zákazníka a klientských aplikací.

IS JITKA a IMS

IMS je softwarové řešení využívající třívrstvou architekturu. Mezi jeho základními vlastnostmi jsou práce v reálném čase, modifikovatelnost, vysoká míra zabezpečení, odolnosti proti výpadkům a optimalizace pro nepřetržitý provoz. Systém je založený na robustní komunikační sběrnici, relačních databázích, sadě serverových služeb, integračních rozhraní k napojení požadovaných systémů a intuitivním uživatelském rozhraní, které bývá modifikováno dle konkrétních potřeb zákazníka.

Správa bezpečnostních událostí

IMS spravuje a řídí bezpečnostní události a incidenty. Pracuje se seznamem nezávislých incidentů, které prochází svým životním cyklem zcela asynchronně. Přechody mezi stavy incidentu se v IMS mohou dít jak manuálně (zásahem dispečera), tak automaticky (informace z externích systémů). Dále IMS umožňuje kategorizovat incidenty, navrhnout dispečerovi druh incidentu na základě získaných dat a zobrazit definovaný postup řešení na základě druhu a stavu incidentu.

Podpora operační řízení

IMS podporuje rozhodovací a řídící procesy bezpečnostních pracovníků po celou dobu řešení každého incidentu. Umožňuje operační řízení Sil a Prostředků po celou dobu řešení incidentu, monitoruje a zobrazuje polohu a stav SaP během jeho řešení i mimo něj. IMS umožňuje sběr všech údajů potřebných pro vedení zásahu, od nahlášení incidentu až po jejich předání na další pracoviště nebo do jiného systému.

Referenční nasazení

IS JITKA Policie České republiky

Referenční nasazení systému IMS je policejní platforma IS JITKA, která koordinuje jednotlivé útvary PČR a usnadňuje vzájemnou komunikaci ostatních krajských IOS. Systém JITKA je v nepřetržitém provozu a je využíván více než 250 operačními důstojníky PČR na celém území republiky k řízení policejních akcí, odbavování hovorů tísňové linky 158 a koordinaci policejních Sil a Prostředků (SaP).