Řešení pro velení, řízení a komunikace (C3)

INTEGROVANÁ KOMUNIKAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STŘEDISKA

INTEGROVANÁ KOMUNIKAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STŘEDISKA

V naší společnosti klademe maximální důraz na individuální požadavky našich klientů. Každé integrované středisko navrhujeme a realizujeme s využitím našich bohatých zkušeností a nejnovějších poznatků v oboru, což nám umožňuje nabídnout optimální, plně přizpůsobené řešení. Níže naleznete ilustraci možností, které naše integrační služby nabízejí.

Vycházíme ze zkušeností

V naší společnosti přistupujeme k návrhu a realizaci každého integrovaného střediska s maximálním důrazem na individuální požadavky našich klientů. Při vytváření řešení se spoléháme na bohaté zkušenosti a nejnovější poznatky v oboru, což nám umožňuje doporučit každému zákazníkovi optimální, plně přizpůsobené řešení. V níže přiložené ilustraci naleznete přehled možností, které naše integrační služby nabízejí.

Pracoviště dispečerů

Integrované komunikační a řídící středisko tvoří především jeho personál, zejména dispečeři, kteří pracují v nepřetržitém provozu 24/7. Naše systémy jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální komfort a eliminovaly zbytečné činnosti. Dispečerské pracoviště je vybaveno počítačem, několika monitory, dotykovým displejem, audio panelem, náhlavní soupravou, mikrofonem, klávesnicí a myší. Nejméně dva monitory slouží pro práci s aplikacemi operačního řízení, zatímco dotykový displej umožňuje ovládání integrovaných komunikací. Pracoviště je také vybaveno polohovatelným stolem a ergonomickou židlí, přičemž stůl obsahuje vnitřní rozvody sítí a technický prostor pro elegantní zabudování technologie.

Integrace komunikačních systémů

Základem integrovaného komunikačního a řídícího střediska jsou komunikační systémy, včetně telefonních systémů a radiových sítí. Tyto systémy jsou integrovány tak, aby dispečer mohl využívat jediný ovládací panel pro všechny komunikační prostředky. Díky této integraci je možné nahradit stávající komunikační prostředky jediným technickým vybavením, které ovládá všechny dostupné komunikační kanály. Samozřejmostí je také propojení informací z komunikačních systémů s dalšími aplikacemi používanými na dispečerském pracovišti, což zvyšuje efektivitu práce dispečera.

Řízení operací

Pro podporu operačního řízení (Command & Control) bezpečnostních složek využíváme vlastní softwarové řešení Incident Management System. Tento systém, vyvinutý na základě dvaceti let zkušeností, je distribuovaný a slouží k evidenci a řízení bezpečnostních událostí. Nabízí mapovou vizualizaci bezpečnostní situace i poloh evidovaných prostředků v terénu. Navíc je možné integrovat vlastní softwarové řešení zákazníka pro řízení operací s naším systémem, což umožňuje širokou integraci ostatních prvků Integrovaného komunikačního a řídícího střediska.