Komplexní mobilní řešení pro taktické operace

PŘEVOZNÍ OPERAČNÍ STŘEDISKA

Charakteristika

Převozní operační středisko je soubor technického a programového vybavení v samostatném kufrovém řešení, které se skládá z autonomní serverové části včetně anténního systému a samostatných operátorských pracovišť. Vše zabudováno do vysoce odolných transportních kufrů.

Sestavení

Veškerá technologické vybavení převozního střediska jsou koncipována tak, aby bylo zajištěno jejich co nejsnazší propojení, uvedení do provozu i rozpojení. Jednotlivé části jsou propojeny sdruženým kabelem s unikátním konektorem. Přepravu a rozvinutí do provozního stavu zvládne nejvýše dvoučlenná mužská posádka.

Komunikace

  • Rádiová komunikace: O zajištění provozu integrovaného rádiového systému se stará mimo samotných rádiových terminálů zabudovaný systém anténního sdružovače. Anténní systém je variabilní tak, aby se dal přizpůsobit podmínkám v místě dislokace převozního operačního střediska.
  • Telefonní komunikace: Základem stabilní a bezporuchové komunikace prostřednictvím integrovaného telefonního subsystému je vlastní VoIP telefonní ústředna, která spolu s modemem obsahujícím GSM moduly zajišťuje komunikaci převozního operačního střediska prostřednictvím telefonních sítí.
  • Datové připojení: Za účelem zprovoznění datové komunikace je možné využít třech způsobů připojení k internetu: datový modem, satelitní komplet, kabelové (datové) spojení.

Aplikační vybavení

Převozní operační středisko je vybaveno systémem Integrace komunikací, který zajišťuje pohodlné a efektivní ovládání všech integrovaných komunikačních prostředků. Dále je možné jej vybavit jakýmkoliv aplikačním vybavením, které může být provozováno na aplikačním serveru nebo PC, které jsou součástí dispečerských boxů.

Režimy práce

  • Autonomní: Plné nahrazení kteréhokoliv integrovaného operačního střediska v případě nečekané události.
  • Rozšířené: Možnost posílení libovolného integrovaného operačního střediska.

Komponenty

  • Serverová část: Tvoří serverové zázemí včetně aplikačního a komunikačního vybavení.
  • Technologické boxy: Včetně BOX 1 – SERVER, BOX 2 – RÁDIO, BOX 3 – ANTÉNY.
  • Úložné boxy: Včetně BOX 4 – Příslušenství satelit, BOX 5 – Příslušenství server.
  • Operátorská část: Tvoří jedno pracovní místo dispečera s maximálním odběrem 150 W.